Universitatea A.I.Cuza din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, inaugurată la 26 octombrie 1860, este cea mai veche instituție a învățământului superior din România cu o tradiție de excelență și inovație în educație și cercetare. Cu peste 23.000 de studenți, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este compusă din 15 facultăți.

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială face parte din Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și desfășoară activități de cercetare avansată și de predare. Departamentul de Sociologie și Asistență Socială oferă în prezent trei programe de licență, și anume sociologie (din 1990), asistență socială (din 1991) și resurse umane (din 2012) și cinci programe de masterat, și anume Siguranța în Comunitate și Controlul Violenței; gestionarea resurselor familiale și familiale; Probațiune, mediere și asistență socială pentru victimele crimelor; Diplomă de master european privind protecția drepturilor copilului; Planificarea și supravegherea socială. Departamentul de Sociologie și Asistență Socială utilizează resurse umane cu înaltă calificare.

Toți cei 19 membri ai cadrelor didactice titulare au titlul de doctor și au urmat cursuri de formare și recalificare la prestigioase universități străine. Nouă dintre aceștia au câștigat bursă postdoctorală, iar cinci au habilitare de consiliere pentru teze de doctorat.

Activitatea de cercetare desfășurată de personalul didactic al Departamentului este foarte dinamică și acoperă subiecte specifice  din sociologie, asistență socială și resurse umane. Constatările cercetării sunt diseminate prin numeroase lucrări științifice publicate în reviste științifice clasificate în baze de date internaționale, în cărți individuale, în cărți colective, în capitole și studii publicate de edituri prestigioase din România și străine.

Departamentul a organizat conferințe științifice cu invitați din țară și din străinătate, cum ar fi Școala Franceză de Metodologie în Științele Sociale (din 2002), Tendințele recente în domeniul științelor sociale (din 2012) sau Zilele Asistenței Sociale (din 2013 ). Personalul didactic al departamentului a fost implicat în proiecte de cercetare științifică, în proiecte de dezvoltare a resurselor umane și dezvoltare instituțională cu finanțare națională (CNCSIS) și internațională (FP6, FP7, Tempus, Erasmus, POSDRU, COST), precum și proiecte de cooperare transfrontalieră.

Contact

Dana Cojocaru dananacu@gmail.com

http://www.fssp.uaic.ro/

http://www.uaic.ro

Echipa Universității din Iași

În prezent este profesor la Catedra de Sociologie și Asistență Socială a Facultății de Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde predă Sociologia Familiei, Sociologia Copilului, Metodologia Cercetării Sociale și Evaluarea Programelor de Asistență Socială.

Teza sa de doctorat în sociologie se referă la funcționarea familiilor adoptive și la modul în care sunt îngrijiți copiii în aceste situații, la particularitățile îngrijirii în contextul parental substitutiv și la modul în care copilul etalat este construit în condițiile sistemului de protecție a copilului.

A urmat un program postdoctoral în domeniul eticii și al politicii de sănătate; a luat parte la numeroase cercetări în domeniul social și la evaluarea mai multor programe de asistență socială implementate atât de furnizorii publici, cât și de cei privați care s-a axat pe familiile vulnerabile.

Daniela Cojocaru

Profesor universitar; Doctor în Sociologie (1996); Internship la Universitatea „René Descartes”, la INRP Paris, la EHESS, membru ASR, AISLF, și AIFRIS. Domenii: Sociologie, Metodologia cercetării, Sociologia educației, Sociologia dezvoltării comunitare, Sociologia sănătății; participarea la seminarii de congrese, conferințe, sociologie și asistență socială; Autor a: ROMÂNIA. PERSPECTIVE SOCIOLOGICE, Editura Institutul European, 2008; SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎN TRANZIȚIE Ed. Institutul European, în 2012. SOCIOLOGII ACTUALE Ed FILES, Cluj, 2014 etc.

Volumele colective din România: TRATAT SOCIOLOGY Ed.Belladi, Craiova, 2010, TRATAT DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Polirom, 2013 etc.

Volumele colective în străinătate: LUCRĂRI SOCIALE ȘI IMIGRAȚIE, L’Harmattan, Paris, 2006; ISTORIA LUCRĂRII SOCIALE ÎN EUROPA, Ed Vuibert, Paris, 2008. POLITICA PUBLICĂ, ACȚIUNEA SOCIALĂ, L’Harmattan, Paris, 2010 etc .; articole în reviste specifice etc.

ION I. IONESCU