Obiective

Proiectul nostru, care face parte dintr-un program Erasmus+, are drept scop formarea și sensibilizarea profesioniștilor în legătură cu sprijinul specific acordat femeilor vulnerabile însărcinate și/sau cu copii foarte mici.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Elaborarea unei definiții comune a vulnerabilității mamelor și copiilor în perioada perinatală
  • Identificarea instrumentelor de evidențiere a factorilor de vulnerabilitate
  • Dezvoltarea de instrumente de analiză și observare a vulnerabilității
  • Oferirea de instrumente specifice de suport
  • Formarea de competențe profesionale
  • Propunerea de module de formare inițială și/sau educație continuă

În cadrul îmbunătățirii asistenței acordate mamelor și copiilor vulnerabili în perioada perinatală, pare a fi necesară actualizarea rețelelor constituite. Într-adevăr, „veriga slabă” a lanțului de asistență o reprezintă colaborarea dintre diferitele servicii care oferă astfel de asistență. Relațiile dintre aceste diferite servicii suferă din cauza absenței unui limbaj comun și a coeziunii obiectivelor urmărite, din pricina diferitelor contexte culturale și metodologice ale serviciilor implicate.