logo-grisijGrisij

Grupul UB-GRISIJ (Investigarea intervenției socio-educaționale în rândul copiilor și adolescenților) a fost înființat în 1995 de către Profesorul Pere Amorós de la Universitatea din Barcelona, cu scopul de a combate lipsa de cunoștințe și de metode de intervenție în domeniul vulnerabilității, neadaptării sociale și protecției copiilor. Eforturile și experiența membrilor Grupului au condus la crearea unei echipe de cercetare interdisciplinare axată pe cercetarea aplicată. În prezent, Grupul cuprinde 20 de membri, inclusiv cercetători și studenți la doctorat din trei universități catalane (Universitatea din Barcelona, Universitatea din Lleida și Universitatea din Rovira i Virgili) care colaborează cu alte universități europene. Obiectivul Grupului GRISIJ este crearea unui cadru bazat pe cercetare științifică și și transformarea informațiilor în resurse (instrumente și programe) pentru profesioniști. Aceste resurse le permit profesioniștilor să dezvolte mecanisme socio-educaționale care să îi ajute în activitatea lor de ajutorare a copiilor vulnerabile și a familiilor acestora.  Proiectele noastre de cercetare sunt axate pe evaluarea nevoilor familiilor aflate în situații de risc și oferirea de protecție copiilor cu ajutorul unei abordări cooperative și participative în cadrul investigației. Această abordare ne permite conceperea unor resurse de intervenție și/sau formare pentru îmbunătățirea intervențiilor socio-educaționale pentru familii, mai ales pentru familiile vulnerabile, asistența maternală și adopție. De asemenea, Grupul implementează, analizează și evaluează programele și metodologia din acest domeniu. Ca o consecință a acestei cercetări, s-au pus la punct modele de intervenție de grup axate pe formare și suport.

Contribuția la proiect

Contribuția Grupului UB-GRISIJ la Proiectul CAPEvFAIR se axează pe probleme și domenii în care Grupul are o experiență îndelungată. Experiența cercetătorilor este dovedită de proiectele în slujba cărora și-au pus cunoștințele cu privire la aplicarea metodologiilor de investigare calitativă, ca de pildă modelul de intervenție de grup conceput pentru a fi folosit în programul de acțiune socio-educațională. Aceștia se bazează pe cadre teoretice precum reziliența, parentalitatea apreciativă, modelul ecologic și drepturile copiilor, concentrându-și ideile într-o direcție socio-educațională. „Învățăm despre maternitate: ne pregătim de naștere” și „Învățăm împreună, ne dezvoltăm ca familie” sunt două programe care ilustrează punctele tari ale cercetătorilor. Programul de maternitate oferă formare completă femeilor și partenerilor acestora, cu accent pe împărtășirea experiențelor, realizărilor și îndoielilor în cadrul grupului. Se încurajează luarea în calcul a atitudinilor fiecărei persoane și a reacțiilor acestora la situații noi, ajutându-le să dobândească cunoștințe în legătură cu aspecte specifice ale sarcinii, nașterii și peroadei de după naștere. Din perspectivă ecologică, formarea se axează pe trei dimensiuni cheie dezvoltate de modelul de educație familială al grupului GRISIJ: atitudini emoționale, comportamentale și cognitive. Programul „Învățăm împreună, ne dezvoltăm ca familie” este orientat spre aspectele pozitive ale parentalității în îngrijirea copiilor; atașamentul, stilurile educaționale, comunicarea, construirea de relații cu școala și noile tehnologii, jocul și activitățile din timpul liber în comun, precum și gestionarea conflictelor. Aceste obiective iau în calcul o abordare cuprinzătoare a dezvoltării copilului și vieții familiale din trei puncte de vedere diferite (1) ajutor în gestionarea emoțiilor; (2) dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase care să permită abordarea provocărilor cu competență; (3) înțelegerea provocărilor traiului în comun ca familie. Obiectivul general al programului este promovarea dezvoltării sănătoase, armonioase a familiilor cu copii de 6-12 ani prin încurajarea relațiilor pozitive dintre părinți și copii, în conformitate cu orientările de parentalitate apreciativă. În cadrul Proiectului CAPEvFAIR, Grupul GRISIJ este responsabil pentru coordonarea activității IO4 de acordare de asistență și cadru de competențe. Obiectivul este o contribuție activă la IO și la coordonarea celorlalte activități IO și din cadrul proiectului. Acest lucru permite să se observe felul în care se dezvoltă proiectul și să ajute la construirea de punți între teorie și practică.

Date de contact

Nuria Fuentes Peláez nuriafuentes@ub.edu (Universitatea Barcelona, Departamentul de Metode de Cercetare și Diagnostic în Educație, Grupul Grisij)

www.ub.edu

www.ub.edu/grisij

Echipa Grisij

Doctor în Educație și Masterat în Dinamica Grupului de la Facultatea de Educație a Universității din Barcelona. În prezent predă și desfășoară activități de cercetare la Departamentul de Metode de Cercetare și Diagnostic în Educație al Universității din Barcelona.  Este unul dintre directorii liniei de cercetare în protecția copilului din cadrul grupului GRISIJ. Activitatea sa de cercetare se referă la protecția copiilor și familiei, mai ales prin asistență maternală și adopție, dar și din punctul de vedere al rezilienței și parentalității apreciative. Publicațiile cuprind contribuțiile la diferite programe educaționale și de suport familial (se adresează asistenței maternale și familiilor adoptive, precum și familiilor aflate în situații de vulnerabilitate, dar și familiilor biologice), programul de asistență în timpul sarcinii, nașterii și puerperalității, capitole de cărți și articole științifice.

În cadrul CAPEvFAIR, este coordonatoarea partenerului UB, implicată în comitetul director, diferite activități din cadrul proiectului și rezultatele intelectuale ale acestuia.

Nuria Fuentes-Peláez

prezent predă și desfășoară activități de cercetare la Departamentul de Metode de Cercetare și Diagnostic în Educație al Universității din Barcelona. Activitatea sa de cercetare se referă la educația persoanelor cu nevoi speciale și la protecția copiilor și familiei. Publicațiile sale cuprind contribuții la diferite programe educaționale și de suport familial.

În cadrul CAPEvFAIR, este membru al echipei de cercetători (UB), implicată fiind direct în activitățile de învățare și în O5 (cadrul de competențe).

Crescencia Pastor Vicente

Doctor în Pedagogie la Universitatea din Lleida. În prezent este cercetător la Departamentul de Pedagogie și Psihologie al Universității din Lleida în cadrul unui proiect finanțat de UNICEF. Aceasta este membră a Grupului GRISIJ. Activitatea sa de cercetare se referă la drepturile copiilor, mai ales cu privire la participarea copiilor și din punctul de vedere al abordării bazate pe drepturile copilului ca mecanism de autoprotecție. Publicațiile sale cuprind contribuții la promovarea rezilienței prin abordarea bazată pe drepturile copilului; și despre participarea copiilor.

În cadrul CAPEvFAIR, este membru al echipei de cercetători (UB), fiind implicată direct în activitățile de învățare și în O4: Instrument de asistență a femeilor aflate în situații de vulnerabilitate.

Aida Urrea Monclús

Licențiată în criminologie, își redactează în prezent teza de doctorat în cadrul grupului de cercetare GRISIJ, în domeniul protecției copilului.

Sara Pérez

Doctor în Medicină la Universitatea Autonomă din Barcelona și Master în Promovarea și Educația pentru Sănătate la Universitatea Barcelona. În prezent predă și desfășoară activități de cercetare la Departamentul de Metode de Cercetare și Diagnostic în Educație al Universității din Barcelona. Coordonator de grup al Grupului GRISIJ. Activitatea sa de cercetare s-a axat în special pe Promovarea și Educația pentru Sănătate, dar și pe Pedagogie în Spital, cu un accent special pe reziliență și drepturi. Publicațiile sale au legătură cu programele de educație familială și programele de promovare a sănătății (educație maternală, sănătate sexuală, HIV-SIDA și alte boli cu transmitere sexuală, copii cu boli cardiace congenitale) și articole specifice.

În cadrul CAPEvFAIR, aceasta este suplinitorul coordonatorului în comiterul director, participând la diferite activități din cadrul proiectului și fiind direct implicată în activitățile de învățare și O5 (cadrul de competențe).

María Cruz Molina Garuz

Doctor în Educație la Facultatea de Educație a Universității din Barcelona (UB).

În prezent, aceasta predă și desfășoară activități de cercetare în cadrul Departamentului de Metode de Cercetare și Diagnostic. Este membră a grupului de cercetare GRISIJ din 2010. Activitățile sale de cercetare se referă la educația emoțională prin metode artistice.

Publicațiile sale cuprind contribuții la relația dintre artă și asistență socială din punct de vedere emoțional și al rezilienței, în lucrul cu persoanele vulnerabile.

În cadrul proiectului CAPEvFAIR, este membră a echipei de cercetare (UB), fiind implicată direct în activitățile de învățare și în 04: Instrument de asistență a femeilor aflate în situații de vulnerabilitate.

Anna Mundet Bolós

Doctor în Tehnologie Educațională la Universitatea din Lleida. În prezent predă și desfășoară activități de cercetare la Departamentul de Pedagogie și Psihologie al Universității din Lleida. Membru al Grupului GRISIJ, activitatea sa de cercetare se concentrează pe promovarea rezilienței prin medii virtuale și pe modul în care utilizările pozitive ale mediilor digitale pot preveni situațiile de risc social și digital, mai ales în colectivele vulnerabile. Publicațiile sale cuprind contribuții cu privire la promovarea rezilienței prin abordarea adoptării pozitive a tehnologiei și competențele digitale ale copiilor și adolescenților.

În cadrul proiectului CAPEvFAIR, el este membru al echipei de cercetători (UB), fiind implicat direct în activitățile de învățare și O5 (cadrul competențelor).

Eduard Vaquero Tió

Doctor în Educație la Facultatea de Educație a Universității din Barcelona (UB).  În prezent, predă și desfășoară activități de cercetare în cadrul Departamentului de Metode de Cercetare și Diagnostic. Este membru a grupului de cercetare GRISIJ din 2006. Activitatea sa de cercetare se referă la protecția copiilor, familie și violența în interiorul cuplului.

Publicațiile sale au drept subiect programele socio-educaționale pentru familii; programe de prevenire a violenței în interiorul cuplului; programul de educație maternală; capitole de cărți și articole științifice.

În cadrul proiectului CAPEvFAIR, este membră a echipei de cercetare (UB), implicată fiind direct în sprijinirea managementului de proiect și în IO Instrument de asistență femeilor în situații de vulnerabilitate.

Ainoa Mateos Inchaurrondo

Doctor în Educație. În prezent, este profesor la Facultatea de Educație, Pedagogie și Asistență Socială a Universității din Lleida, unde coordonează programul doctoral în Educație, Societate și Calitatea Vieții și conduce Catedra de Educație și Adolescență. Activitatea sa de cercetare se desfășoară ca membră a Universității din Lleida și a Grupului GRISIJ, fiind unul dintre directorii liniei de cercetare în protecția copilului din cadrul grupului GRISIJ (Grupul de Cercetare Socială a Intervențiilor la Copii și Tineri). De asemenea, este cercetător principal în cadrul proiectelor UNICEF din Lleida și Raportorul privind Copilăria și Adolescența din Orașul Lleida. Este unul dintre reprezentanții spanioli ai rețelei AIFREF și participă la alte rețele internaționale. Activitatea sa de cercetare se concentrează pe sistemul de protecție a copilului, mai ales pe intervenția în familiile biologice. Publicațiile sale cuprind contribuții la diferite programe educaționale și de suport (concepute pentru familiile biologice și pentru asistenții maternali, precum și pentru familiile în situații de vulnerabilitate), capitole de cărți și articole științifice.

În cadrul CAPEvFAIR, este membră a echipei de cercetare (UB), fiind implicată direct în 04: Instrument de asistență a femeilor aflate în situații de vulnerabilitate.

M.Àngels Balsells Bailon

În prezent își redactează teza de doctorat în Educație la Facultatea de Educație a Universității din Barcelona (UB). În plus, predă și desfășoară activități de cercetare în cadrul Departamentului de Metode Cercetare și Diagnostic. Este membră a grupului de cercetare GRISIJ din 2012. Activitatea sa de cercetare se referă la copiii aflați la asistenți maternali din perspectiva rezilienței și mentoratului, dar și la importanța relațiilor dintre copii și alte persoane importante pentru ei. Publicațiile sale cuprind contribuții privitoare la copiii aflați la asistenți maternali și familii.

În cadrul CAPEvFAIR, aceasta este membră a echipei de cercetare (UB), fiind implicată direct în sprijinirea activităților de învățare și O5 (cadrul competențelor).

Anna Ciurana Sala