Universitatea din Verona

Universitatea din Verona este o instituție publică cu aproximativ 23.000 studenți la științele vieții, informatică și științe socio-economice și științe umaniste, și 1.500 de cadre didactice și personal administrativ/tehnic. Instituția a fost înființată în anii cincizeci, iar în 1982 a devenit universitate de stat autonomă. Instituția este structurată în 15 departamente (Biotehnologie; Administrarea Afacerilor; Informatică; Economie; Limbi și Literaturi Străine; Drept; Științele Vieții și Reproducerii; Medicină; Științe Neurologice și Kinetice; Patologie și Diagnostic; Filologie, Literatură și Lingvistică; Filologie, Educație și Psihologie; Sănătate Publică și Medicină Comunitară; Chirurgie; Timp, Spațiu, Imagine, Societate) și, în plus, Facultatea de Medicină și Chirurgie, care oferă 56 de cursuri de licență, 14 cursuri de doctorat, 41 școli de specializare și câteva cursuri post-universitare și de master.

Experiența în cercetare și proiecte

Cele aproximativ 250 de contracte de cooperare internațională semnate cu universități din țări UE și non-UE și participarea extinsă la programe internaționale de schimburi de experiență și cercetare care implică studenți și oameni de știință demonstrează deschiderea internațională a Universității noastre.

Activitățile de cercetare desfășurate la Universitatea din Verona acoperă o gamă variată de domenii. În cel de-al Șaptelea Proiect Cadru anterior, Universitatea a participat cu succes la mai mult de 65 de proiecte în domenii precum Energie, Mediu, Sănătate, TIC, Biotehnologie, Nanosțiințe, Tehnologii, Materiale și Noi Tehnici de Fabricație, Securitate și Științe Socio-Economice și Științe Umaniste.

În plus, Universitatea – prin intermediului Ofițerului de Legătură –  contribuie la dezvoltarea locală promovând colaborarea cu societăți, autorități publice și private și organizații non-profit. Scopul este sprijinirea creșterii economice și sociale prin inovație și transfer de cunoștințe. Un program de finanțare dedicat de cercetarea colaborativă cu parteneri neacademici a început în 2005 și a cuprins noi tehnologii, cercetători și infrastructură universitară.

Departamentul de Filosofie, Educație și Psihologie

Departamentul de Filosofie, Educație și Psihologie  al Universității din Verona este o unitate multidisciplinară axată pe contribuția Științelor Umane la calitatea vieții și educației. Unitatea reunește diferite competențe disciplinare și metodologice ale diverselor tradiții de cercetare în vederea rezolvării unor probleme de o importanță esențială pentru viața omului, ca de exemplu relațiile primare, genul, învățarea, diferențele culturale. Problemele cheie sunt abordate din diferite perspective, inclusiv analiza teoretică și politică, cercetarea experimentală și observațională de teren, sau cercetarea prin acțiune.

Departamentul de Filosofie, Educație și Psihologie al Universității din Verona s-a implicat temeinic în cercetarea și predarea temelor emergente privitoare la viața individuală și la experiența umană în sensul cel mai larg. Această implicare orientează Departamentul către construirea de legături sistematice cu serviciile comunitare, mai ales în domeniile educației, sănătății, asistenței sociale, dar și către participarea la dezbaterile publice și științifice de la nivel național și internațional, consolidând cooperarea în domeniul cercetării și predării internaționale.

Departamentul organizează cursuri universitare și postuniversitare de Filosofie, Educație și Formare Organizațională, precum și un curs doctoral interdisciplinar în Științe Umane. Programul doctoral oferă studenților formare în domeniul cercetării în principalele domenii de interes: Istoria Ideilor, Teoria și Practicile de Oferire de Asistență, Studii Culturale și de Gen, Dezvoltarea și Educația Copiilor, Dinamica Formării și Organizației.

Date de contact

Rosanna Cima: rosanna.cima@univr.it

http://www.dfpp.univr.it/?lang=it

Echipa Universității din Verona

Doctor în Educație, asistent la Universitatea din Verona, își concentrează activitatea de cercetare pe programele de sprijin pentru părinți, interesându-se în special de sprijinul acordat părinților de către comunitate. În prezent studiază felul în care implicarea eficientă a părinților vulnerabili poate îmbunătăți asistența socială a familiilor și promova resursele familiale și comunitare.

Chiara Sita

Doctor în Educație, asistent la Universitatea din Verona, își concentrează activitatea de cercetare pe metodele de mediere culturală în cazul familiilor migrante; o interesează în special mecanismele de excluziune și marginalizare, victimizare secundară și abuz teoretic. Doamna Cima este manager de proiect în cadrul cercetării prin acțiune „Analiza multiculturală a serviciilor de îngrijire”, inițiativă a Uniunii Europene, Ministerului de Interne și Primăriei din Verona; și co-manager de proiect în cadrul proiectului „Dispozitive de oferire de asistență femeilor victime ale traficului uman și femeilor vulnerabile”.

Rosanna Cima

Maria a obținut un doctorat în Studii de Gen și Antropologie la Centrul de Studii Feminine și Studii de Gen, Universitatea Paris8, și Universitatea Verona. Activitatea ei de cercetare se concentrează pe etnografia post-exotică și epistemologia feministă din perspectivă anti-capitalistă, mai ales în domeniile migrației și mișcărilor sociale. Aceasta a desfășurat muncă de teren în sudul și nord-estul Italiei. Împreună cu Sandra Faith Erhabor, ea predă italiană la „Școala pentru libera circulație a limbilor” la Casa di Ramia. Maria Livia colaborează, de asemenea, cu Rosanna Cima și în alte proiecte educaționale și de cercetare, care se concentrează în special cu procesele de acordare de asistență.

Maria Livia Alga