Rezultate: module de formare

Acești 2 ani de eforturi colective ale celor 8 parteneri implicați în CapeVfair au avut drept rezultat final o serie de schimburi de experiență profesională bogate și reușite și stimularea reală a rezolvării problemei vulnerabilității în perioada perinatală.

Cunoștințele contrastante tehnice și teoretice, precum și experiența pe teren a participanților le-au permis experților din cele 4 țări implicați în proiect să evidențieze competențe și instrumente specifice pentru o asistență profesionistă de calitate.

Profesioniștii care oferă asistență mamelor și copiilor trebuie să fie specializați sau cel puțin sensibilizați cu privire la aceste instrumente și competențe specifice.

Cunoașterea temeinică a factorilor de vulnerabilitate, precum și identificarea, observarea și analizarea acestora reprezintă o condiție preliminară pentru acordarea de asistență adecvată mamelor și copiilor aflați în situații de risc.

Profesioniștii trebuie să fie capabili să conștientizeze faptul că asistența constă dintr-un proces de depistare/observare/analiză a vulnerabilității persoanelor, ținând cont de faptul că vulnerabilitățile pot evolua regulat de-a lungul timpului. Observația este transversală la durata asistenței, ca de exemplu identificarea și evaluarea vulnerabilităților, noi factori putând să apară în orice moment, care să

justifice adaptarea asistenței sugerate.

Partenerii din cadrul proiectului CapeVfair pot acum oferi module de formare și/sau sensibilizare pentru acordarea de asistență mamelor și copiilor vulnerabili în timpul perioadei perinatale.

  • Aceștia au elaborat împreună documente tehnice operaționale, care să poată fi folosite ca suport de curs în cadrul formării:
  • Definirea vulnerabilității mamelor și copiilor în perioada perinatală
  • Un document care descrie și explică instrumentele de identificare a factorilor de vulnerabilitate, utilizate de profesioniști în diferite țări, contexte și culturi
  • Un document care descrie și explică instrumentele de observare/analiză a factorilor de vulnerabilitate, utilizate de profesioniști în diferite țări, contexte și culturi
  •  Un document care descrie și explică instrumentele de asistare a mamelor și copiilor în situații de vulnerabilitate în vederea sprijinirii legăturii mamă-copil, pentru a dezvolta abilitățile materne.

Documente tehnice

Instrument de asistență

Competente profesionale

Instrumente de evaluare

Vulnerabilitatea mamelor şi a copilului lor în cursul perioadei perinatale - câteva repere

Instrumente de reperare a vulnerabilităţii în contextul perinatalităţii-

Pentru mai multe informații privind modulele de formare care ar putea face obiectul unui program de educație continuă sau privind un modul de formare inițială în domeniul asistenței sociale sau medico-sociale, vă rugăm să ne contactați.